[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[Web Creator] [LMSOFT]
CONER.com.bg
Машини, технологии и оборудване за рязане, гравиране и фрезоване на стиропор, стиродур, EPS/XPS, полиетиленова или полиуретанова пяна.
3D CNC термични и лазерни плотери, рутери и фрези и още много други...
Рутери
Фрезите от фамилията MillCUT са компютърно управлявани CNC машини за 2D, 2.5D и 3D фрезоване, рязане, пробиване или гравиране на пластмаси, дърво и метали като алуминий, мед, бронз или месинг...
Оферта:
Предлагаме цялостно бизнес решение за 2D и 3D фрезоване.
Машините са изработени от усилени конструкционни материали.
Контролерът е с мощен ARM-7 процесор и бърз USB-2 интерфейс.
Софтуерът импортира PLT, DXF, HPGL и G-Code файлови формати.

Стандартно оборудване:
   - машината за фрезоване
   - електронен контролер
   - софтуер MillCUT + доживотен Upgrade
   - ръководство за потребителя

Допълнителни опции:
   - сензор за височината на работния инструмент
   - автоматична смяна на работния инструмент
   - охладителна система със сгъстен въздух
   - охладителна система с маслени пари
   - система за екстракция на стружките
   - вакуумна маса
   - глави ( шпиндели ) ELTE с мощност до 5.6 kW и 24,000 r/mim
   - осцилиращ шпиндел ( тангенциален нож )
   - извиващ / огъващ / прегъващ шпиндел
Разширена функционалност на машините за фрезоване:
Здрава конструкция от стоманени или алуминиеви анодирани профили с увеличена якост.
Висока скорост на работа ( движение ) - до 5000 ( 8000 ) mm/min, за съответният режим.
Прецизност на позициониране - до 0,006 mm.
Устройство за безопасност - главен обезопасителен прекъсвач / стоп бутон.
Задвижването чрез стъпкови мотори със съединители OLDHAM с възможност за микростъпка допълнително увеличава точността.
HP-енкодерите свързани към стъпковите мотори ( сервомотори ) позволяват прецизно паркиране и отчитане на позицията на главата по време на работа.
Трансмисията и по трите оси ( X, Y и Z ) използва zero-backslash спирални ( винт - гайка ) предавки с нулева реакция.
Водачите по осите X и Y са полирани ролки монтирани в специално конструиран профил с висока точност и се движат по полирани оси вградени в собствен алуминиев профил.
Водачът по остта Z е направен от 4 безреакционни самосмазващи се ролкови лагера със система за събиране, движещи се по полирани оси.
Управляващият софтуер импортира PLT, DXF, HPGL_2.5 и G-Code файлови формати  и позволява създаване ( генериране ) и редактиране на пътя на работния инструмент.
Електонният контролер със собствен микропроцесор, анализира векторите за движение  по траекторията на инструмента, извършва оптимален динамичен контрол на движението по всички машинни оси и съкращава времето за обработка до абсолютния минимум.
Симумация на фрезоването – можете да се предпазите от грешки и да спестите време и материали като направите предварително симулация на процеса на фрезоване на екрана.
3D визуализация върху дисплея на монитора на обработвания модел с възможност за увеличаване/намаляване, завъртане на произволен ъгъл и разглеждане от произволни страни и посоки, както и преглед на сорс-кода на управляваващите последователности към машината. Можете да спестите време и материали като направите предварителен преглед на екрана.
Гаранция:
 Гаранцията покрива всички дефектни части на машината и контролера, безплатен ремонт в сервиз на производителя, както и софтуера за срок от 5 ( пет ) години.
 За ремонт на място допълнителните разходи са за сметка на клиента.
Бонуси:
Безплатно инсталиране на машините.
Безплатно настройка на машините.
Безплатно тестване на машините.
Безплатно обучение на екипа за работа.
Безплатно софтуер на български език.
Безплатно ръководства на български език.
Created from wSoft
© 2010 CONER.com.bg
Powered by WebCreator