[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[Web Creator] [LMSOFT]
CONER.com.bg
Машини, технологии и оборудване за рязане, гравиране и фрезоване на EPS/XPS, стиропор, стиродур, полиетиленова и полиуретанова пяна.
3D CNC термични и лазерни плотери, рутери и фрези и още много други...
StoneCUT 1010 Engraver
Описание:
 Компютърно управлявана ( CNC ) машина за гравиране ( резбоване ) на индустриален клас графики и снимки върху камък.

Основни характеристики:

   - задвижване със стъпкови мотори

   - трансмисия с планетарни предавки

   - цифрова CNC система за управление

   - специализиран user-frendly софтуер

Стандартно оборудване:

   - машина

   - контролер

   - софтуер

   - ръководство
Техническа спецификация:
Модел
Pro 1010 ST

X-ос работен ход

Y-ос работен ход

Z-ос работен ход

Z-ос клиренс

конструкция на масата

максимална линейна скорост

прецизност / повторяемост

точност на позициониране

разделителна способност

интерфейс към компютър
  

1000 mm

1000 mm

150 mm

180 mm

T-алуминий

1000 mm/min

0.1 mm

0.01 mm

75 dpi

USB
Created from wSoft
© 2010 CONER.com.bg
Powered by WebCreator