[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[Web Creator] [LMSOFT]
Описание:
Минимални системни изисквания:

 - Pentium Processor, 256 MB RAM, Windows XP / Vista

Основни функции:

 - подръжка на PLT и DXF файлови формати за 2D проекти
 - подръжка на RAW файлов формат за 3D проекти
 - автоматично съединяване на обектите
 - автоматично определяне на пресечните линии
 - изрязване на фигури със синхронни сегменти
 - ръчно управление на машината по осите X и Y
 - ръчно управление на въртящата се маса
 - дефиниране на различни конфигурации за обработка
 - система за следене използването на режещата жица
 - симулация на рязането (  виж видео  )
 - предварителен преглед
 - мащабиране на проект
 - дупликация на проект
 - режим на рязане „перспектива“
 - изрязване на произволни тела (3D) чрез рязане с въртене
 - възмозност за създаване на проект за рязане чрез списък от
   чертежи и ъгъл на завъртане между отделните профили
 - генератор на проекти за рязане от 3D модели
 - предварителен преглед на 3D  проекти
 - възможност за продължаване на процеса на рязане от мястото на
   спиране след скъсване и замяна с нова на режещата жица

Допълнителен софтуер:

 - Всяка графична програма с функция за експорт на файлови
   формати PLT (например CorelDraw) или DXF (например AutoCAD)
   за 2D проектите и RAW (например Rhino3D) за 3D проектите
SoftCUT Control Software
CONER.com.bg
Машини, технологии и оборудване за рязане, гравиране и фрезоване на EPS/XPS, стиропор, стиродур, полиетиленова и полиуретанова пяна.
3D CNC термични и лазерни плотери, рутери и фрези и още много други...
Created from wSoft
© 2010 CONER.com.bg
Powered by WebCreator
назад