[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[Web Creator] [LMSOFT]
Описание:

Минимални системни изисквания:

 - Pentium Processor, 256 MB RAM, Windows XP / Vista

Основни функции:

 - подръжка на PLT и DXF файлови формати за 2D проекти
 - подръжка на G-Code файлов формат за 3D проекти
 - алгоритъм за отчитане на диаметъра на инструмента (outlines)
 - позициониране и локализиране на главата относно масата
 - определяне на посоката и поредността на фрезоване
 - 8 дълбочини на фрезоване за 2.5D проектите
 - ръчно управление на машината по осите X, Y и Z
 - симулация на фрезоването (  виж видео  )
 - мащабиране на проект
 - дупликация на проект
 - редактиране на възли
 - оптимизация на пътя на инструмента
 - подбор на обекти за фрезоване от проекта
 - запазване на редактираните проекти заедно с промените им
 - предварителен преглед
 - предварителен преглед на 3D  проекти
 - възможност за спиране на процеса на фрезоване и
   продължаването му по-късно

Допълнителен софтуер:

 - Всяка графична програма с функция за експорт на файлови
   формати PLT (например CorelDraw) или DXF (например AutoCAD)
   за 2D проектите и G-Code ( Rhino3D, madCAM ) за 3D проектите
MillCUT Control Software
CONER.com.bg
Машини, технологии и оборудване за рязане, гравиране и фрезоване на EPS/XPS, стиропор, стиродур, полиетиленова и полиуретанова пяна.
3D CNC термични и лазерни плотери, рутери и фрези и още много други...
Created from wSoft
© 2010 CONER.com.bg
Powered by WebCreator