[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[Web Creator] [LMSOFT]
CONER.com.bg
Машини, технологии и оборудване за рязане, гравиране и фрезоване на EPS/XPS, стиропор, стиродур, полиетиленова и полиуретанова пяна.
3D CNC термични и лазерни плотери, рутери и фрези и още много други...
Термоплотери
Термоплотерите от фамилията ThermoCUT са компютърно управлявани CNC машини за 2D, 2.5D и 3D рязане с нагорещен проводник на различни индустриални твърди пяни, например експандиран ( EPS, сторпор ) или екструдиран ( XPS, стиродур ) полистирол...
Оферта:
 Предлагаме цялостно бизнес решение за изрязване на 3D обекти от твърда пяна.
 Машините са изработени от усилен конструкционен анодиран алуминий.
 Контролерът е с интегриран мощен ARM-7 процесор и бърз USB-2 интерфейс.
 Софтуерът импортира 2D PLT или DXF и 3D RAW файлови формати.

Стандартно оборудване:
   - машината за рязане + 1 (6) ролки жица
   - електронен контролер
   - софтуер SoftCUT + доживотен Upgrade
   - ръководство за потребителя

Допълнителни опции:
   - въряща се маса и струг
   - адапт. за оформяща се жица + 2м жица
   - дистанционно управление
   - допълнителни режещи жици
Разширена функционалност на машините за рязане на пяна:
Висока скорост на рязане ( движение ) - до 2000 ( 5000 ) мм/минута, за съответният режим.
Симумация на рязаненето – можете да се предпазите от грешки и да спестите време и материали като направите предварително симулация на процеса на рязане на екрана.
Рязане с въртене - машините са снабдени с въртяща се маса, която дава възможност за изрязване на ротационни тела. Материалът може да се постави вертикално или хоризонтално. Така машината става функционален еквивалент на струг или карусел.
Двупосочното рязане с въртене на материала намалява на половина времето за обработка и позволява изрязване както на затворени, така и на отворени контури.
Изрязване на произволни форми - усъвършенстваното софтуерно управление позволява да заредите няколко различни профила (контури на тяло с произволна форма) и в същото време да зададете ъгъл на завъртане между всяка двойка профили.
3D визуализация – рязането на профили с произволна форма може да доведе до неочаквани резултати понеже линиите на рязане се припокриват в 3D-пространството. Можете да спестите време и материали като направите предварителен преглед на екрана.
Независимо управление на рамената – управлявани от усъвършенстван софтуер, двете рамена се движат по различни траектории. Така е възможно изрязването на сложни 3D-обекти. Може да се съдава и контролира перспектива - уникална функция на пазара. Благодарение на тази нова функционалност, тела като например конуси или пирамиди могат да бъдат изрязвани с едно преминаване и с отчитане на перспективата.
Титанова жица - всички машини са снабдени с режеща жица от титанова сплав. Титановата жица е много трайна и позволява висока скорост и температура на работа.
Продължаване на рязането след скъсване на режещата жица е уникална функция, която спестява време и ресурси на нашите клиенти. Изрязването на големи и сложни проекти може да причини умора на режещата жица и в крайна сметка да доведе до нейното скъсване. След замяна на скъсаната режещата жица процесът на рязане може да продължи. Не е необходимо да рестартирате проекта от начало - машината ще продължи рязането от мястото на прекъсване. Така не се губи време и не се прахосва ценен изходен материал.
Многожичните машини могат да бъдат оборудвани с един или два чифта рамена, като всеки чифт да носи от 5 до 15 режещи жици. Уникална функция открива скъсването на отделни режещи жици и продължава рязането от точката на спиране след замяната им.
Специалните поръчкови машини се произвеждат по спецификация предоставена от клиента. Така можем да задоволим специфичните изисквания и най-взискателните клиенти.
Дистанционно управление - избява се необходимостта от компютър за управление на машината. Управлението става по-удобно и интуитивно. Проектирано е така, че обработката да се реализира под директния контрол на оператора. Той има влияние върху основните параметри на процеса като скоростта, температурата, движението или въртенето.
Гаранция:
 Гаранцията покрива всички дефектни части на машината и контролера, безплатен ремонт в сервиз на производителя, както и софтуера за срок от 5 ( пет ) години.
 За ремонт на място допълнителните разходи са за сметка на клиента.
Бонуси:
Безплатно инсталиране на машините.
Безплатно настройка на машините.
Безплатно тестване на машините.
Безплатно обучение на екипа за работа.
Безплатно софтуер на български език.
Безплатно ръководства на български език.
Created from wSoft
© 2010 CONER.com.bg
Powered by WebCreator